Rent a car Travis

Oferta Rent a Car 3+1

3 zile Business, 1 zi relaxare

1 Noiembrie – 15 Decembrie 2018

Închiriezi mașina 3 zile,
primești 1 zi bonus
Flotă auto diversificată
de la mini, la premium și SUV
Asistență telefonică
de urgență 24/7
Garanție redusă cu
asigurarea Super Cover
Primire/predare
asistată
Anulare gratuită cu maxim 24 ore înainte de preluare

4 PAȘI SIMPLI

pentru o zi gratuită de relaxare

Pentru a beneficia de oferta noastră specială trebuie doar să urmezi acești pași:Accesezi flota noastră
și selectezi mașina pe care dorești
să o închiriezi minim 3 zile.


Ne contactezi telefonic la
(+4) 0752 220 222 și verifici disponibilitatea
mașinii în perioada dorită.


Îți oferim toate
informațiile utile despre
această ofertă.


Preiei mașina dorită
și te bucuri de 1 zi binemeritată
de relaxare, gratuit.

REGULAMENT OFICIAL al campaniei ”3 zile business, 1 zi relaxare”
organizată de S.C. NORD TOUR S.R.L.

Art.1 Organizator
1.1. Organizatorul campaniei ”3 zile business, 1 zi relaxare” (în continuare numită ”Campania”) este societatea S.C. NORD TOUR S.R.L. (în cele ce urmează numită ”Organizatorul”), înregistrată la Oficiul Registrului Iași sub nr. J-22-294/2002, CUI RO 14530473, cu sediul în Bd. Independenței 15-17, TR. 2, Bl. B1-5, Parter, Iași, cod poștal 700101, Jud. Iași, România.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează numit ”Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, pe website și la sediul Organizatorului. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
1.3. În perioada campaniei, Regulamentul va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.travis.ro și în format fizic la sediul Organizatorului.

Art.2 Dreptul de participare Campania se adresează tuturor persoanelor fizice ce au vârsta peste 18 ani și sunt posesori ai unui permis de conducere de minim 1 an, care închiriază un automobil de la S.C. NORD TOUR S.R.L. minim 3 zile și acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare ”Participanți”). Nu sunt eligibili de a participa la această Campanie angajații S.C. NORD TOUR S.R.L..

Art.3 Durata Campaniei Campania se va desfășura în perioada 1 Noiembrie – 15 Decembrie 2018, de luni până sâmbătă, în orele normale de funcționare (Luni-Vineri 09:00-18:30 și Sâmbătă 09:00-14:00).

Art.4 Promoția oferită în cadrul Campaniei
4.1. Organizatorul va oferi pe întreaga durată a Campaniei, tuturor Participanților ce se încadrează conform Art. 2, o zi gratuită de închiriere a automobilului în urma achitării a minim 3 zile integrale de închiriere.
4.2. Participanții ce închiriază un automobil un număr de zile multiplu de 3 (6, 9, 12, 15, etc.) vor primi un număr de zile gratuite calculat după formula:
Nr. zile de închiriere / 3 = Nr. zile de închiriere gratuită
Exemplu: 3 zile de închiriere contra cost + 1 zi de închiriere gratuită
6 zile de închiriere contra cost + 2 zile de închiriere gratuită
9 zile de închiriere contra cost + 3 zile de închiriere gratuită
4.3. Participanții ce închiriază un automobil 4, respectiv 5 zile vor beneficia și ei de 1 zi de închiriere gratuită.
4.4. Participanții nu au dreptul de a solicita contravaloarea în bani (RON, valută, etc.) a zilei/zilelor oferite gratuit.
4.5. Zilele oferite gratuit participanților nu pot fi transformate în reduceri de preț de nici un fel.
4.6. Zilele oferite gratuit participanților nu pot fi transferate către alți terți.
4.7. Zilele oferite gratuit participanților sunt valabile doar pentru același autoturism închiriat pentru un număr consecutiv de zile, exceptând situațiile tehnice care impun înlocuirea mașinii.
4.8. Această promoție nu se cumulează cu alte reduceri și promoții.
4.9. Promoția se va oferi, dacă Art. 2 și Art. 3 sunt respectate, pentru orice model de autovehicul închiriat din orice clasă de automobile, cu condiția ca acestea să fie disponibile în flota auto a Organizatorului.

Art.5 Informarea Participanților conform legii Nr. 677/2001
5.1. Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
5.2. Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date S.C. NORD TOUR S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, acestea putând fi utilizate pentru activitățile de marketing desfășurate de Organizator, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.
5.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, Participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată către S.C. NORD TOUR S.R.L., în Bd. Independenței 15-17, TR. 2, Bl. B1-5, Parter, Iași, cod poștal 700101, Jud. Iași, România. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale, putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus, Participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, Participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Art.6 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.7 Dispoziții finale
Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 
travis vacante enjoy new destinations!
travis corporate enjoy success!
travis rentacar enjoy our cars!
 
travis mytravis