Rent a car Travis

Oferta Rent a Car
Oferta Rent a Car
Oferta Rent a Car
Oferta Rent a Car

REGULAMENT OFICIAL al campaniei ”Share the Love, Win a Car for a Weekend”
organizată de S.C. NORD TOUR S.R.L.

Art.1 Organizator
1.1. Organizatorul campaniei ” Share the Love, Win a Car for a Weekend” (în continuare numită ”Campania”) este societatea S.C. NORD TOUR S.R.L. (în cele ce urmează numită ”Organizatorul”), înregistrată la Oficiul Registrului Iași sub nr. J-22-294/2002, CUI RO 14530473, cu sediul în Bd. Independenței 15-17, TR. 2, Bl. B1-5, Parter, Iași, cod poștal 700101, Jud. Iași, România.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează numit ”Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, pe website și la sediul Organizatorului. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
1.3. În perioada campaniei, Regulamentul va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.travis.ro și în format fizic la sediul Organizatorului.

Art.2 Dreptul de participare Campania se adresează tuturor persoanelor fizice ce au vârsta peste 18 ani, sunt posesori ai unui permis de conducere de minim 1 an și acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în continuare ”Participanți”). Nu sunt eligibili de a participa la această Campanie angajații S.C. NORD TOUR S.R.L..

Art.3 Durata Campaniei Campania se va desfășura în perioada 22 Ianuarie 2019 – 14 Februarie 2019, de luni până sâmbătă, în orele normale de funcționare (Luni-Vineri 09:00-18:30 și Sâmbătă 09:00-14:00).

Art.4 Promoția oferită în cadrul Campaniei
4.1. Organizatorul va oferi la sfârșitul perioadei de campanie prin tragere la sorți închirierea gratuită a unui autoturism din clasa Premium sau SUV timp de 3 zile gratuit.
4.2. Mașina din clasa Premium sau SUV va fi aleasă de către câștigător, în funcție de preferințe și disponibilitate.
4.3. Cele 3 zile de închiriere gratuite vor fi la alegerea câștigătorului, cu mențiunea că trebuie să fie consecutive și în anul 2019.
4.4. Pentru a se înscrie la tombolă, participanții ce se încadrează conform Art. 2 vor trebui să dea ”Share” public pe profilul personal de Facebook postării de Campanie a paginii de Facebook Travis Rent a Car - https://www.facebook.com/travis.rentacar/.
4.5. Va exista un singur câștigător al Campaniei.
4.6. Câștigătorul va fi ales aleatoriu utilizând un software specializat.
4.7. Extragerea câștigătorilor va avea loc pe data de 14 Februarie 2019, câștigătorul fiind contactați prin mesaj direct prin intermediul platformei Facebook.

4.8. În cazul în care câștigătorul nu va răspunde la mesaj și nu va oferi un număr de telefon de contact cât și o copie după buletin și permisul de conducere până la sfârșitul zilei de 15 Februarie 2019 (ora 18:30), va fi ales un alt câștigător.
4.9. Participanții nu au dreptul de a solicita contravaloarea premiului (o mașină din clasa Premium sau SUV închiriată pe 3 zile gratuit) în bani (RON, valută, etc.).

Art.5 Informarea Participanților conform legii Nr. 677/2001
5.1. Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
5.2. Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date S.C. NORD TOUR S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, acestea putând fi utilizate pentru activitățile de marketing desfășurate de Organizator, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.
5.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, Participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată către S.C. NORD TOUR S.R.L., în Bd. Independenței 15-17, TR. 2, Bl. B1-5, Parter, Iași, cod poștal 700101, Jud. Iași, România. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale, putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus, Participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, Participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Art.6 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.7 Dispoziții finale
Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 
travis vacante enjoy new destinations!
travis corporate enjoy success!
travis rentacar enjoy our cars!
 
travis mytravis